1

Chọn sàn

Chọn sàn đầu tiên để so sánh
2

Chọn sàn

Chọn sàn thứ hai để so sánh

Thưởng

Sản phẩm giao dịch

Tài khoản đánh thử

Mức nạp tiền tối thiểu

Phương thức nạp tiền

Giao dịch tối thiểu

Giám sát

Giao dịch ký quỹ

Meta Trader 4

Meta Trader 5

cTrader

Tài khoản STP

Tài khoản ECN

Tài khoản DMA

Tài khoản MAM

Tài khoản PAMM

Tài khoản LAMM

Tài khoản Demat

Hỗ trợ phân tích bằng trí tuệ nhân tạo

Có robo tư vấn

Cơ chế bảo vệ tài khoản âm

Cho phép tạo lập thị trường

Giao dịch với nhà đầu tư khác (P2P Trading)

Giao dịch giao ngay

Ứng dụng trên di động

Giao dịch tự động

Tín hiệu giao dịch

Máy chủ ảo

Giải đấu cho nhà đầu tư

Giải đấu bằng tài khoản đánh thử

Đầu tư theo nguyên tắc đạo đức

Giao dịch xã hội

Tài khoản riêng cho người Đạo Hồi

Tiền tệ được giao dịch

CFD
Giao dịch CFD

Đòn bẩy

Chênh lệch cặp XAU/USD

Chênh lệch cặp GBP/USD

Chênh lệch dầu thô

Chênh lệch cổ phiếu

Forex
Giao dịch Forex

Chênh lệch cặp GBP/USD

Chênh lệch cặp EUR/USD

Chênh lệch cặp EUR/GBP

Cryptocurrencies
Giao dịch cryptocurrencies

Đòn bẩy

Số lượng đồng tiền giao dịch

Dịch vụ vay crypto

Dịch vụ đào crypto

© 2022 The Brokers. All rights reserved

Điều khoản

Chính sách bảo mật